[Jiráň, L., ed.; Venclová, N., ed. Archeologie pravěkých Čech]

Author: Havelka, Rudolf
Source document: Sacra. 2009, vol. 7, iss. 1, pp. 98-107
Extent
98-107
  • ISSN
    1214-5351 (print)
    2336-4483 (online)
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Jiráň, L., ed.; Venclová, N., ed. Archeologie pravěkých Čech. Praha: Archeologický ústav Akademie věd, 2007-2008.
Document
References:
[1] Geoff Bailey – Penny Spikins 2008. Mesolitic Europe. Cambridge: Cambridge University Press.

[2] Merlin Donald 1991. Origins of the Human Mind. Three Stages in the Evolution of Culture and Cognition. Cambridge, MA: Harvard University Press.

[3] Martin Gojda (ed.) 2004. Ancient Landscape, Settlement Dynamics and Non-Destructive Archaeology. Praha: Academia.

[4] Martin Kuna (ed.) 2004. Nedestruktivní archeologie. Praha: Academia; a projekt Dávnověká krajina a sídla ve světle nedestruktivní archeologie realizovaný stejným pracovištěm.

[5] Lars Larsson et al. (eds.) 2003. Mesolitic on the Move. Oxford: Oxbow Books.

[6] Steven Mithen 1996. The Prehistory of the Mind: A Search for the Origins of Art, Science and Religion. London: Thames and Hudson.

[7] Evžen Neustupný 2007. Metoda archeologie. Plzeň: Nakladatelství Aleš Čeněk.

[8] Martin Oliva 1996. "Mladopaleolitický hrob Brno II jako příspěvek k počátkům šamanismu". Archeologické rozhledy 48, 353–383.

[9] Martin Oliva 2003. "K významu akumulací mamutích kostí aneb 'věda' s rozumem v koncích". Archeologické rozhledy 55, 227–271.

[10] Radomír Pleiner, Alena Rybová (eds.) 1978. Pravěké dějiny Čech. Praha: Academia.

[11] Vladimír Podborský 2006. Náboženství pravěkých Evropanů. Brno: Ústav archeologie a muzeologie FF MU.

[12] Jiří Sádlo et al. 2005. Krajina a revoluce. Malá Skála: Nakladatelství Malá Skála, 23–35.

[13] Jiří Svoboda 1999. Čas lovců. Dějiny paleolitu, zvláště na Moravě. Brno.