Reprezentace religiozity v českých televizích

Title: Reprezentace religiozity v českých televizích
Author: Motal, Jan
Source document: Sacra. 2010, vol. 8, iss. 2, pp. 32-53
Extent
32-53
  • ISSN
    1214-5351 (print)
    2336-4483 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The article aims to analyze four periodic religious programmes in the Czech television broadcasting. Results of the analyses are interpreted as the dichotomy in forms of religiosity representation in the broadcasting: in the case of the public service institution (Czech television) and the community oriented television (TV Noe) the religiosity is represented explicitly, in the commercial media implicitly. The profit-oriented broadcasters understand the religious programmes as entertaining shows, Czech television aims to educate and provides explanation, TV Noe is evangelistic. The thesis describes particular forms of religiosity in the broadcasting, focusing on the "traditional" interpretation of the religion in the case of the Czech television and TV Noe and the alternative religiosity presented in the shows of the profit-oriented broadcasters.
References
[1] Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona. 2005. Český ekumenický překlad, vydání vč. deuterokanonických knih. Praha: Česká biblická společnost.

[2] Burton, G. – Jirák, J. 2003. Úvod do studia médií. Brno: Barrister and Principal.

[3] Castells, M. 2000. The Information Age: Economy, Society and Culture. Volume I: The Rise of The Network Society. Oxford: Blackwell.

[4] Goethals, G. 1997. "Escape from time: Ritual Dimensions of Popular Culture". In: Hoover M., S. – Lundby, K. (eds.), Rethinking media, religion and culture. Thousand Oaks – London – New York: Sage Publications.

[5] Hamplová, D. 2008. "Čemu Češi věří: dimenze soudobé české religiozity". Sociologický časopis / Sociological Review 44, 4, 703–723.

[6] Hartley, J. 2008. Television Truths. Oxford: Blackwell.

[7] Knoblauch, H. 2003. "Europe and Invisible Religion". Social Compass 50, 267–274. | DOI 10.1177/00377686030503001

[8] Lužný, D. 1997. Nová náboženská hnutí. Brno: Masarykova univerzita.

[9] Malý, P. 2006. 45 let brněnského studia České televize. Diplomová práce. Brno: Katedra mediálních studií a žurnalistiky FSS MU.

[10] McLuhan, M. 2000. Člověk, média a elektronická kultura. Výbor z díla. Brno: Jota.

[11] Motal, J. 2010a. Reprezentace religiozity v českých televizích. Bakalářská diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita.

[12] Motal, J. 2010b. "Religiozita za zrcadlem". A 215, 13.

[13] Perebinossoff, P. – Gross, B. et al. 2005. Programming for TV, radio and the Internet. Strategy, development and evaluation. Second edition. Oxford: Focal press – Elsevier.

[14] Postman, N. 1999. Ubavit se k smrti. Praha: Mladá fronta.

[15] Václavík, D. 2008. "Náboženství a média". In: Nešpor, Z. – Václavík, D. et al., Příručka sociologie náboženství. Praha: SLON, 321–341.

[16] Václavík, D. 2010. Náboženství a moderní česká společnost. Praha: Grada.

[17] Waardenburg, J. 1997. Bohové zblízka. Systematický úvod do religionistiky. Brno: Masarykova univerzita – Georgetown.

[18] Kodex České televize.

[19] Rozhodnutí o udělení kompenzační licence, sp. zn.: 2008/153/řeh/BAR.

[20] Rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ze dne 26. 1. 2006, č. j. Ru/1/2006.

[21] Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 892.

[22] Zákon 483/1991 Sb.

[23] Zákon 231/2001 Sb.

[24] "Co je EZO.TV?", EZO.TV [On-line]. [Nedatováno] [Cit. 12. 5. 2010]. Dostupné z: http://cz.ezo.tv/?page=content&cid=aboutus.

[25] "ČT pozastavila pořad Detektor", Novinky.cz [On-line]. 19. 3. 2008 [Cit. 15. 4. 2010]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/kultura/135716-ct-pozastavila-porad-detektor.html.

[26] "Kodex TV Noe", TV Noe [On-line]. 1. 11. 2006 [Cit. 2. 5. 2010]. Dostupné z: http://www.tvnoe.cz/kodex-tv-noe.html.

[27] "Nostra aetate", [On-line]. 23. 8. 2007 [Cit. 7. 5. 2010]. Dostupné z: http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_nostra-aetate_cs.html.

[28] "O nás", Mediasupport [On-line]. 2008 [Cit. 6. 4. 2010]. Dostupné z: http://mediasupport.cz/onas.html.

[29] "Otevřený dopis Rady pro popularizaci vědy AV ČR Radě ČT: Detektor je směsí výmyslů a lží", Britské listy [On-line]. 21. 2. 2008 [Cit. 6. 5. 2010]. Dostupné z: http://www.blisty.cz/art/39098.html

[30] "Představení společnosti", Prima TV [On-line]. 24. 7. 2009 [Cit. 6. 4. 2010]. Dostupné z: http://www.iprima.cz/o-spolecnosti/predstaveni-spolecnosti.

[31] "ZA KAČKU SVLÍKAČKU", Mediasupport [On-line]. 2009 [Cit. 6. 4. 2010]. Dostupné z: http://mediasupport.cz/za_kacku.html.

[32] Heřt, J. "Detektor – mýtický televizní hybrid" [On-line]. 1. 2. 2008 [Cit. 6. 5. 2010] Dostupné z: http://www.sysifos.cz/index.php?id=vypis&sec=1201891616.