Motal, Jan

Name variants:

Motal, Jan (preferred)
Content type
Displaying 1 - 9 of 9.

Article
Buber, Martin. Bratr tělo (1914). Theatralia. 2021, vol. 24, iss. 2, pp. 218–221.

Article
Motal, Jan. Být pomalí jako želvy : k vědě symbiotické a pluralitní. Religio. 2019, vol. 27, iss. 2, pp. 201–219.

Article
Motal, Jan. Habent papam: volba papeže v českém celostátním tisku. Sacra. 2013, vol. 11, iss. 1, pp. 7–30.

Article

Article
Motal, Jan. Reprezentace religiozity v českých televizích. Sacra. 2010, vol. 8, iss. 2, pp. 32–53.

Article
Motal, Jan. [Szaló, Csaba. Paměť míst: kulturní sociologie vzpomínání]. Religio. 2018, vol. 26, iss. 1, pp. 86–88.