Úvod

Source document: Večerka, Radoslav. Syntax aktivních participií v staroslověnštině. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1961, pp. 5-11
Extent
5-11
Type
Chapter
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license
Document