Rejstřík jmenný

Source document: Večerka, Radoslav. Syntax aktivních participií v staroslověnštině. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1961, pp. 170-171
Extent
170-171
Type
Index
Language
Czech
Rights access
open access
License: N/A
Document