Spirantizace medií a aspirát

Title: Spirantizace medií a aspirát
Source document: Bartoněk, Antonín. Vývoj konsonantického systému v řeckých dialektech. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1961, pp. 81-89
Extent
81-89
Type
Chapter
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license