Vývoj sovětské komedie v letech 1925-1934 : resumé

Title: Vývoj sovětské komedie v letech 1925-1934 : resumé
Source document: Mikulášek, Miroslav. Пути развития советской комедии 1925-1934 годов. Izd. 1-oe Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 247-255
Extent
247-255
Type
Summary
Language
Czech
Rights access
open access
License: N/A