Diskusní příspěvek k referátu Fr. Trávníčka

Title: Diskusní příspěvek k referátu Fr. Trávníčka
Source document: Daneš, František. Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 31
Extent
31
Type
Other
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license