Daneš, František

Name variants:

Daneš, František (preferred)
Content type
Displaying 1 - 4 of 4.

Chapter
Daneš, František. Diskusní příspěvek k referátu Fr. Trávníčka. In: Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. 1962, pp. 31.

Article
Daneš, František. Memorandum mezinárodního symposia o aktuálním členění výpovědi. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1971, vol. 20, iss. A19, pp. 276.

Chapter
Daneš, František. Osobnost Jana Firbase. In: Jan Firbas ve vzpomínkách. 2003, pp. 39–40.

Chapter
Daneš, František. Sémantická struktura větného vzorce. In: Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. 1968, pp. 45–49.