K vymedzeniu skladby

Source document: Ružička, Jozef. Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 32-33
Extent
32-33
Type
Article
Language
Slovak
Rights access
open access
License: Not specified license
Document