Ke vztahu mezi vývojem souvětí a vývojem myšlení a k významu studia souvětí v jazyce v 18. století

Title: Ke vztahu mezi vývojem souvětí a vývojem myšlení a k významu studia souvětí v jazyce v 18. století
Author: Svoboda, Karel
Source document: Svoboda, Karel. Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 290-292
Extent
290-292
Type
Article
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license