Ke vztahu mezi vývojem souvětí a vývojem myšlení

Author: Bauer, Jaroslav
Source document: Bauer, Jaroslav. Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 293-295
Extent
293-295
Type
Article
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license
Document