Nadväzovacie vzťahy v hovorovej skladbe

Title: Nadväzovacie vzťahy v hovorovej skladbe
Source document: Miko, František. Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 346-347
Extent
346-347
Type
Other
Language
Slovak
Rights access
open access
License: Not specified license