Probleme der Spaltung der Arbeiterbewegung in den böhmischen Ländern in den Jahren 1879-1889 : Zusammenfassung

Title: Probleme der Spaltung der Arbeiterbewegung in den böhmischen Ländern in den Jahren 1879-1889 : Zusammenfassung
Source document: Jordán, František. Problémy rozkolu dělnického hnutí v českých zemích na umírněné a radikály : (1879-1889). Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1965, pp. 161-167
Extent
161-167
Type
Summary
Language
German
Rights access
open access
License: N/A