Poznámky k referátu J. Bauera o vývine základných typov vety v českom jazyku

Title: Poznámky k referátu J. Bauera o vývine základných typov vety v českom jazyku
Source document: Ružička, Jozef. Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. Bauer, Jaroslav (Editor). Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1968, pp. 428-429
Extent
428-429
Type
Article
Language
Slovak
Rights access
open access
License: Not specified license