Poznámky k obrazovým přílohám

Title: Poznámky k obrazovým přílohám
Author: Racek, Jan
Source document: Racek, Jan. Kryštof Harant z Polžic a jeho doba. I. díl, Doba, prostředí a situace. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1970, pp. 168-171
Extent
168-171
Type
Other part of book
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license