Dramata Julia Słowackého na českých jevištích

Title: Dramata Julia Słowackého na českých jevištích
Variant title:
  • Julius Słowacki's Tragödien an tschechischen Szenen
Source document: Pelikán, Jarmil. Otázky divadla a filmu. I. Závodský, Artur (Editor). 2., upr. vyd. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1970 [i.e. 1972], pp. 79-96
Extent
79-96
Type
Article
Language
Czech
Summary language
Rights access
open access
License: Not specified license