Zur Methode und zum System des archäologischen Quellen-Kompendiums

Title: Zur Methode und zum System des archäologischen Quellen-Kompendiums
Contributor
Tichá, E. (Translator)
Tichý, Rudolf (Translator)
Source document: Kalousek, František. Břeclav-Pohansko. I, Velkomoravské pohřebiště u kostela : archeologické prameny z pohřebiště. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1971, pp. 20-23
Extent
20-23
Type
Chapter
Language
German
Rights access
open access
License: Not specified license