Tabulky 1-47

Title: Tabulky 1-47
Variant title:
  • Tafeln 1-47
Source document: Kalousek, František. Břeclav-Pohansko. I, Velkomoravské pohřebiště u kostela : archeologické prameny z pohřebiště. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1971, pp. [223]-271
Extent
[223]-271
Type
Appendix
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license