Към въпроса за вокатива

Title: Към въпроса за вокатива
Transliterated title
Kăm văprosa za vokativa
Source document: Ivančev, Svetomir. Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 291-292
Extent
291-292
Type
Article
Language
Bulgarian
Rights access
open access
License: Not specified license