Ivančev, Svetomir

Name variants:

Ivančev, Svetomir (preferred)
Иванчев, Светомир
Content type
Displaying 1 - 3 of 3.

Chapter
Ivančev, Svetomir. Otázky vývoje a fungování modálních kategorií v bulharštině. In: Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. 1973, pp. 315–320.

Chapter
Ivančev, Svetomir. Към въпроса за вокатива. In: Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. 1973, pp. 291–292.

Article
Ivančev, Svetomir. Третоличното местоимение в старобългарски език. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1980, vol. 29, iss. A28, pp. 91–98.