Problematika římské Dákie v Analektech humanisty Stephana Zamosia

Title: Problematika římské Dákie v Analektech humanisty Stephana Zamosia
Variant title:
  • Проблематика римской Дации в Аналактах гуманиста Стефана Замозия
    • Problematika rimskoj Dacii v Analaktach gumanista Stefana Zamozija
  • Die Problematik des römischen Dakiens in den Analekten des Humanisten Stephan Zamosius
    • Problematika rimskoj Dacii v Analaktach gumanista Stefana Zamozija
  • On the problems of Roman Dacia in the Analects of Stephan Zamosius
    • Problematika rimskoj Dacii v Analaktach gumanista Stefana Zamozija
Author: Beneš, Jan
Source document: Beneš, Jan. Studia Balkanica Bohemoslovaca. II, (Příspěvky přednesené na II. celostátním balkanistickém symposiu v Brně 28.-29. května 1974). Dorovský, Ivan (Editor). Vyd. 1. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1976, pp. 98-105
Extent
98-105
Type
Article
Language
Czech
Summary language
Rights access
open access
License: Not specified license