Историзм, конфликтность и литература социалистического реализма

Title: Историзм, конфликтность и литература социалистического реализма
Source document: Burian, Jaroslav. Literatura, umění a revoluce : sborník vědeckého sympozia věnovaného osmdesátému výročí narození V.V. Majakovského a čtyřicátému výročí úmrtí A.V. Lunačarského, Brno 30. října - 2. listopadu 1973. Burian, Jaroslav (Editor); Mikulášek, Miroslav (Editor). Vyd. 1. V Brně: Universita J.E. Purkyně, 1976, pp. 53-64
Extent
53-64
Type
Article
Language
Russian
Rights access
open access
License: Not specified license