Revoluce roku 1905 a vznik socialistického realismu v ruské literatuře

Title: Revoluce roku 1905 a vznik socialistického realismu v ruské literatuře
Variant title
Революция 1905 г. и возникновение социалистического реализма в русской литературе
Author: Novotný, V.
Source document: Novotný, V.. Literatura, umění a revoluce : sborník vědeckého sympozia věnovaného osmdesátému výročí narození V.V. Majakovského a čtyřicátému výročí úmrtí A.V. Lunačarského, Brno 30. října - 2. listopadu 1973. Burian, Jaroslav (Editor); Mikulášek, Miroslav (Editor). Vyd. 1. V Brně: Universita J.E. Purkyně, 1976, pp. 73-80
Extent
73-80
Type
Article
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license