Поэзия Маяковского и революционный пафос эпохи

Title: Поэзия Маяковского и революционный пафос эпохи
Author: Novicov, Mihai
Source document: Novicov, Mihai. Literatura, umění a revoluce : sborník vědeckého sympozia věnovaného osmdesátému výročí narození V.V. Majakovského a čtyřicátému výročí úmrtí A.V. Lunačarského, Brno 30. října - 2. listopadu 1973. Burian, Jaroslav (Editor); Mikulášek, Miroslav (Editor). Vyd. 1. V Brně: Universita J.E. Purkyně, 1976, pp. 85-100
Extent
85-100
Type
Article
Language
Russian
Rights access
open access
License: Not specified license