Václavek a Lunačarskij : (několik poznámek a srovnání)

Title: Václavek a Lunačarskij : (několik poznámek a srovnání)
Variant title
Вацлавек и Луначарский : (несколько заметок и сравнений)
Author: Suchomel, Milan
Source document: Suchomel, Milan. Literatura, umění a revoluce : sborník vědeckého sympozia věnovaného osmdesátému výročí narození V.V. Majakovského a čtyřicátému výročí úmrtí A.V. Lunačarského, Brno 30. října - 2. listopadu 1973. Burian, Jaroslav (Editor); Mikulášek, Miroslav (Editor). Vyd. 1. V Brně: Universita J.E. Purkyně, 1976, pp. 185-191
Extent
185-191
Type
Article
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license