А.В. Луначарский - полпред революции на литературном фронте : (тезисы доклада)

Title: А.В. Луначарский - полпред революции на литературном фронте : (тезисы доклада)
Source document: Trifonov, Nikolaj Aleksejevič. Literatura, umění a revoluce : sborník vědeckého sympozia věnovaného osmdesátému výročí narození V.V. Majakovského a čtyřicátému výročí úmrtí A.V. Lunačarského, Brno 30. října - 2. listopadu 1973. Burian, Jaroslav (Editor); Mikulášek, Miroslav (Editor). Vyd. 1. V Brně: Universita J.E. Purkyně, 1976, pp. 193-196
Extent
193-196
Type
Article
Language
Russian
Rights access
open access
License: Not specified license