Русская романтическая поэма и революционное движение

Title: Русская романтическая поэма и революционное движение
Transliterated title
Russkaja romantičeskaja poèma i revoljucionnoje dviženije
Source document: Kšicová, Danuše. Literatura, umění a revoluce : sborník vědeckého sympozia věnovaného osmdesátému výročí narození V.V. Majakovského a čtyřicátému výročí úmrtí A.V. Lunačarského, Brno 30. října - 2. listopadu 1973. Burian, Jaroslav (Editor); Mikulášek, Miroslav (Editor). Vyd. 1. V Brně: Universita J.E. Purkyně, 1976, pp. 263-270
Extent
263-270
Type
Article
Language
Russian
Rights access
open access
License: Not specified license