Sándor Petőfi a ruská, ukrajinská i sovětská literatura

Title: Sándor Petőfi a ruská, ukrajinská i sovětská literatura
Variant title
Шандор Петефи и русская, украинская и советская литература
Source document: Pražák, Richard. Literatura, umění a revoluce : sborník vědeckého sympozia věnovaného osmdesátému výročí narození V.V. Majakovského a čtyřicátému výročí úmrtí A.V. Lunačarského, Brno 30. října - 2. listopadu 1973. Burian, Jaroslav (Editor); Mikulášek, Miroslav (Editor). Vyd. 1. V Brně: Universita J.E. Purkyně, 1976, pp. 275-280
Extent
275-280
Type
Article
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license