Numerischer Kode der märischen bemalten Keramik : (Probleme der Deskription der Archäologie)

Title: Numerischer Kode der märischen bemalten Keramik : (Probleme der Deskription der Archäologie)
Contributor
Tichý, Rudolf (Translator)
Source document: Podborský, Vladimír. Numerický kód moravské malované keramiky : problémy deskripce v archeologii. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1977, pp. 286-288
Extent
286-288
Type
Summary
Language
German
Rights access
open access
License: N/A