Seznam vyobrazení

Title: Seznam vyobrazení
Source document: Podborský, Vladimír. Numerický kód moravské malované keramiky : problémy deskripce v archeologii. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1977, pp. 297-299
Extent
297-299
Type
Other part of book
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license