Kondensation, Modalität und Pragmatik

Title: Kondensation, Modalität und Pragmatik
Source document: Růžička, Rudolf. Otázky slovanské syntaxe. IV/2, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976. Grepl, Miroslav (Editor). Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1980, pp. 27-31
Extent
27-31
Type
Article
Language
German
Rights access
open access
License: Not specified license