Эмоциональность предложения и перспективы ее сравнительного исследования

Title: Эмоциональность предложения и перспективы ее сравнительного исследования
Transliterated title
Èmocional'nost' predloženija i perspektivy jeje sravnitel'nogo issledovanija
Author: Mrázek, Roman
Source document: Mrázek, Roman. Otázky slovanské syntaxe. IV/2, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976. Grepl, Miroslav (Editor). Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1980, pp. 93-98
Extent
93-98
Type
Article
Language
Russian
Rights access
open access
License: Not specified license