Тактовото членение като актуализиращ фактор

Title: Тактовото членение като актуализиращ фактор
Transliterated title
Taktovoto členenie kato aktualizirašt faktor
Author: Lilov, Metodi
Source document: Lilov, Metodi. Otázky slovanské syntaxe. IV/2, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976. Grepl, Miroslav (Editor). Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1980, pp. 179-182
Extent
179-182
Type
Article
Language
Bulgarian
Rights access
open access
License: Not specified license