Literatura

Title: Literatura
Author: Šlosar, Dušan
Source document: Šlosar, Dušan. Slovotvorný vývoj českého slovesa. Vyd. 1. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1981, pp. 151-157
Extent
151-157
Type
Bibliography; References
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license