Šlosar, Dušan

Name variants:

Šlosar, Dušan (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 142.

Chapter
Šlosar, Dušan. Adjektivní kompozita s předním členem adverbiálním. In: Šlosar, Dušan. Česká kompozita diachronně. 1999, pp. 63–65.

Chapter
Šlosar, Dušan. Adjektivní kompozita s předním členem pronominálním. In: Šlosar, Dušan. Česká kompozita diachronně. 1999, pp. 60–62.

Chapter
Šlosar, Dušan. Adjektivní kompozita se zadním členem deverbálním. In: Šlosar, Dušan. Česká kompozita diachronně. 1999, pp. 68–72.

Chapter
Šlosar, Dušan. Adjektivní kompozita skladu A-K-A. In: Šlosar, Dušan. Česká kompozita diachronně. 1999, pp. 66–67.

Chapter
Šlosar, Dušan. Adjektivní kompozita skladu A-K-S. In: Šlosar, Dušan. Česká kompozita diachronně. 1999, pp. 53–55.

Chapter
Šlosar, Dušan. Adjektivní kompozita skladu N-K-S. In: Šlosar, Dušan. Česká kompozita diachronně. 1999, pp. 56–59.

Article
Šlosar, Dušan. 225 let bohemistiky na vídeňské univerzitě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2001, vol. 50, iss. A49, pp. 213–215.

Article
Šlosar, Dušan. [Brüggemann, Franz-Rudolf. Die Farbbezeichnungen in der tschechischen und slovakischen Schriftsprache der Gegenwart]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1997, vol. 46, iss. A45, pp. 204–206.

Article
Štědroň, Miloš; Šlosar, Dušan. Česká hudební terminologie 15. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2000, vol. 49, iss. H35, pp. 119–125.

Article
Šlosar, Dušan; Štědroň, Miloš. Česká hudební terminologie v díle J.A. Komenského. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1992-1993, vol. 41-42, iss. H27-28, pp. 17–43.

Book
Šlosar, Dušan. Česká kompozita diachronně. 1999

Article
Šlosar, Dušan. [Chloupek, Jan. Dichotomie spisovnosti a nespisovnosti]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1988, vol. 37, iss. A36, pp. 173–175.

Chapter
Šlosar, Dušan. Čtvrtá třída. In: Šlosar, Dušan. Slovotvorný vývoj českého slovesa. 1981, pp. 22–26.

Article
Šlosar, Dušan. [Daneš, František a kol. Český jazyk na přelomu tisíciletí]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1998, vol. 47, iss. A46, pp. 211–215.

Book
Štědroň, Miloš; Šlosar, Dušan. Dějiny české hudební terminologie. 2010

Book
Štědroň, Miloš; Šlosar, Dušan. Dějiny české hudební terminologie. 2004

Article
Šlosar, Dušan. Derivační vyjadřování vidových protikladů ve staré češtině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1973, vol. 22, iss. A21, pp. 15–21.

Article
Šlosar, Dušan. Diachronní pohled na prostě vidové významy slovesných prefixů v češtině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1977-1978, vol. 26-27, iss. A25-26, pp. 97–109.

Chapter
Štědroň, Miloš; Šlosar, Dušan. Dovětek. In: Štědroň, Miloš. , Šlosar, Dušan. Dějiny české hudební terminologie. 2010, pp. 98.

Chapter
Štědroň, Miloš; Šlosar, Dušan. Dovětek. In: Štědroň, Miloš. , Šlosar, Dušan. Dějiny české hudební terminologie. 2004, pp. 93.

Chapter
Šlosar, Dušan. Druhá třída. In: Šlosar, Dušan. Slovotvorný vývoj českého slovesa. 1981, pp. 11–16.

Chapter
Štědroň, Miloš; Šlosar, Dušan. Dvacáté století. In: Štědroň, Miloš. , Šlosar, Dušan. Dějiny české hudební terminologie. 2010, pp. 88–97.

Chapter
Štědroň, Miloš; Šlosar, Dušan. Dvacáté století. In: Štědroň, Miloš. , Šlosar, Dušan. Dějiny české hudební terminologie. 2004, pp. 83–92.

Article
Šlosar, Dušan; Štědroň, Miloš. František Martin Pelcl : akademická nástupní řeč o užitečnosti a důležitosti češtiny. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. [1988-1989], vol. 37-38, iss. H23-24, pp. 67–94.

Chapter
Štědroň, Miloš; Šlosar, Dušan. Geschichte der tschechischen Musikterminologie : (Zusammenfassung). In: Štědroň, Miloš. , Šlosar, Dušan. Dějiny české hudební terminologie. 2010, pp. 132–133.