Seznam literatury

Title: Seznam literatury
Author: Bronec, Jiří
Source document: Bronec, Jiří. K lingvodidaktické typologii cizojazyčného lexika. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1982, pp. 182-197
Extent
182-197
Type
Bibliography; References
Language
Multiple languages
Rights access
open access
License: Not specified license