[Tabulky]

Title: [Tabulky]
Source document: Grepl, Miroslav; Karlík, Petr. Gramatické prostředky hierarchizace sémantické struktury věty. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1983, pp. 82-85
Extent
82-85
Type
Appendix
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license