Грамматические средства иерархизации семантической структуры предложения

Title: Грамматические средства иерархизации семантической структуры предложения
Transliterated title
Grammatičeskije sredstva ierarchizacii semantičeskoj struktury predloženija
Source document: Grepl, Miroslav; Karlík, Petr. Gramatické prostředky hierarchizace sémantické struktury věty. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1983, pp. 91-93
Extent
91-93
Type
Summary
Language
Russian
Rights access
open access
License: N/A