Bibliografie

Title: Bibliografie
Source document: Grepl, Miroslav; Karlík, Petr. Gramatické prostředky hierarchizace sémantické struktury věty. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1983, pp. 99-102
Extent
99-102
Type
Bibliography; References
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license