Shrnutí

Title: Shrnutí
Source document: Střítecký, Jaroslav. Dějiny a dějinnost : studie k problému jednoty a jednotlivého u Diltheye a Kanta. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1985, pp. 99-103
Extent
99-103
Type
Summary
Language
Czech
Rights access
open access
License: N/A