Střítecký, Jaroslav

Name variants:

Střítecký, Jaroslav (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 95.

Chapter
Střítecký, Jaroslav. Böllův poslední román. In: Střítecký, Jaroslav. Studie a stati. 2. 2020, pp. 207–212.

Chapter
Střítecký, Jaroslav. Brno - die tschechoslowakische Hauptstadt der Moderne?. In: Střítecký, Jaroslav. Studie a stati. 1. 2017, pp. 44–53.

Article
Střítecký, Jaroslav. [Čagin, Boris Aleksandrovič. Očerk istorii sociologičeskoj mysli v SSSR (1917-1969)]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1973, vol. 22, iss. G17, pp. 148–151.

Chapter
Střítecký, Jaroslav. Čechoslovakismus dnes: co si pamatujeme, co jsme zapomněli. In: Střítecký, Jaroslav. Studie a stati. 2. 2020, pp. 291–296.

Chapter
Střítecký, Jaroslav. Češství staré a nové. In: Střítecký, Jaroslav. Studie a stati. 1. 2017, pp. 89–95.

Chapter
Střítecký, Jaroslav. Cizinec v čase. In: Střítecký, Jaroslav. Studie a stati. 2. 2020, pp. 92–97.

Chapter
Střítecký, Jaroslav. Člověk a válka. In: Střítecký, Jaroslav. Studie a stati. 2. 2020, pp. 190–193.

Chapter
Střítecký, Jaroslav. Co s ní?. In: Střítecký, Jaroslav. Studie a stati. 2. 2020, pp. 271–273.

Chapter
Střítecký, Jaroslav. Demian, Klingsor, Siddhártha. In: Střítecký, Jaroslav. Studie a stati. 2. 2020, pp. 152–161.

Chapter
Střítecký, Jaroslav. Démon nacionalismu. In: Střítecký, Jaroslav. Studie a stati. 2. 2020, pp. 297–304.

Chapter
Střítecký, Jaroslav. Die tschechische nationale Wiedergeburt: Mythen und Denkanstösse. In: Střítecký, Jaroslav. Studie a stati. 1. 2017, pp. 96–114.

Article
Střítecký, Jaroslav. Empirizace apriori? : k Habermasově teorii komunikativního jednání. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1988, vol. 37, iss. G32, pp. 7–22.

Chapter
Střítecký, Jaroslav. Empirizace apriori? K Habermasově teorii komunikativního jednání. In: Střítecký, Jaroslav. Studie a stati. 1. 2017, pp. 123–137.

Article
Střítecký, Jaroslav. [Fedosejev, Petr Nikolajevič et al. Karel Marx: životopis]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1984, vol. 33, iss. G28, pp. 101–102.

Chapter
Střítecký, Jaroslav. Goethova prkna. In: Střítecký, Jaroslav. Studie a stati. 2. 2020, pp. 114–119.

Article
Střítecký, Jaroslav. [Hájek, František; Manová, Milena. Současná sovětská sociologie]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1982, vol. 31, iss. G26, pp. 118–120.

Chapter
Střítecký, Jaroslav. Hätte Thomas Masaryk zum österreichschen Durkhheim werden können?. In: Střítecký, Jaroslav. Studie a stati. 1. 2017, pp. 35–43.

Chapter
Střítecký, Jaroslav. Hra se skleněnými perlami. In: Střítecký, Jaroslav. Studie a stati. 2. 2020, pp. 177–182.

Chapter
Střítecký, Jaroslav. Hugo von Hofmannsthal a kritika jazyka. In: Střítecký, Jaroslav. Studie a stati. 2. 2020, pp. 65–84.

Chapter
Střítecký, Jaroslav. Images. In: Střítecký, Jaroslav. Studie a stati. 2. 2020, pp. 59–64.

Article
Střítecký, Jaroslav. Innere Erfahrung und drei Klassen der Aussagen in den Geisteswissenschaften. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1968, vol. 17, iss. B15, pp. 39–52.

Article
Střítecký, Jaroslav. Intonation as a problem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1968, vol. 17, iss. H3, pp. 99–116.

Chapter
Střítecký, Jaroslav. Jirásek věčně živý. In: Střítecký, Jaroslav. Studie a stati. 2. 2020, pp. 307–309.

Chapter
Střítecký, Jaroslav. K lidu blíž, s lidem výš. In: Střítecký, Jaroslav. Studie a stati. 2. 2020, pp. 310–312.