Seznam literatury

Title: Seznam literatury
Source document: Střítecký, Jaroslav. Dějiny a dějinnost : studie k problému jednoty a jednotlivého u Diltheye a Kanta. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1985, pp. 105-111
Extent
105-111
Type
Bibliography; References
Language
Multiple languages
Rights access
open access
License: Not specified license