Резюме

Title: Резюме
Transliterated title
Rezjume
Source document: Střítecký, Jaroslav. Dějiny a dějinnost : studie k problému jednoty a jednotlivého u Diltheye a Kanta. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1985, pp. 113-116
Extent
113-116
Type
Summary
Language
Russian
Rights access
open access
License: N/A