Další literatura

Title: Další literatura
Author: Chloupek, Jan
Source document: Chloupek, Jan. Dichotomie spisovnosti a nespisovnosti. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1986, pp. 115-116
Extent
115-116
Type
Bibliography; References
Language
Multiple languages
Rights access
open access
License: Not specified license