Chloupek, Jan

Name variants:

Chloupek, Jan (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 66.

Chapter
Chloupek, Jan. Aspects of the dialect. In: Chloupek, Jan. Aspekty dialektu. 1971, pp. 125–130.

Book
Chloupek, Jan. Aspekty dialektu. 1971

Chapter
Chloupek, Jan. Aspekty dialektu a jeho struktura. In: Chloupek, Jan. Aspekty dialektu. 1971, pp. 22–29.

Chapter
Grepl, Miroslav; Chloupek, Jan. Bohemistika. In: Slavica na Masarykově univerzitě v Brně : literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy. 1993, pp. 22–26.

Chapter
Chloupek, Jan. Bohemistika. In: Slavica na Universitě J.E. Purkyně v Brně : (filologie, literární věda, historiografie, uměnovědy). 1973, pp. 54–57.

Article
Chloupek, Jan. Časové a podmínkové reálné věty ve východomoravských dialektech. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, vol. 10, iss. A9, pp. 95–103.

Article
Chloupek, Jan. Časové zařazení děje. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1984, vol. 33, iss. A32, pp. 89–96.

Chapter
Chloupek, Jan. Čeština a slovenština z hlediska jazykové politiky. In: Chloupek, Jan. Dichotomie spisovnosti a nespisovnosti. 1986, pp. 97–101.

Chapter
Chloupek, Jan. Další literatura. In: Chloupek, Jan. Dichotomie spisovnosti a nespisovnosti. 1986, pp. 115–116.

Article
Chloupek, Jan. [Davidová, Dana. Zájmenná deklinace v mluvě střední generace města Havířova]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1996, vol. 45, iss. A44, pp. 157–158.

Article
Chloupek, Jan. Dialectology and linguistic geography at the ninth International linguistic congress. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1965, vol. 14, iss. A13, pp. 202–205.

Chapter
Chloupek, Jan. Dialekt a ostatní útvary národního jazyka. In: Chloupek, Jan. Aspekty dialektu. 1971, pp. 10–21.

Chapter
Chloupek, Jan. Dichotomie spisovnosti a nespisovnosti. In: Chloupek, Jan. Dichotomie spisovnosti a nespisovnosti. 1986, pp. 13–18.

Book

Chapter
Chloupek, Jan. Die Tschechische Sprachsituation : Zusammenfassung. In: Chloupek, Jan. Dichotomie spisovnosti a nespisovnosti. 1986, pp. 127–129.

Chapter
Chloupek, Jan. Dodatek. In: Chloupek, Jan. Aspekty dialektu. 1971, pp. 109–114.

Chapter
Chloupek, Jan. Index obecných výkladů. In: Chloupek, Jan. Aspekty dialektu. 1971, pp. 131.

Chapter
Chloupek, Jan. Jazyk a společnost. In: Chloupek, Jan. Dichotomie spisovnosti a nespisovnosti. 1986, pp. 47–74.

Chapter
Krčmová, Marie; Chloupek, Jan. Jazyk pro denní komunikaci a oficiální dorozumívání. In: Frolec, Václav. Horní Věstonice : společenské a kulturní proměny jihomoravské vesnice. 1984, pp. 421–451.

Chapter
Chloupek, Jan. Jazykové útvary a styly při komunikačním aktu. In: Chloupek, Jan. Dichotomie spisovnosti a nespisovnosti. 1986, pp. 19–34.

Article
Chloupek, Jan. Jazykové útvary při komunikativním aktu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1979, vol. 28, iss. A27, pp. 61–67.

Article
Chloupek, Jan. Jubileum profesora Josefa Vachka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1969, vol. 18, iss. A17, pp. 163–164.

Chapter
Chloupek, Jan. K mluvenostní stylizaci v literárním díle. In: Literárněvědné studie : profesoru Josefu Hrabákovi k šedesátinám. 1972, pp. 329–335.

Chapter
Chloupek, Jan. K stylistickému rozrůznění nářečí, zvláště jeho syntaxe. In: Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. 1962, pp. 427–428.

Article
Chloupek, Jan; Králík, Stanislav; Lamprecht, Arnošt; Skulina, Josef; Šlosar, Dušan; Vašek, Antonín. K diferenciaci moravskoslovenských nářečí a k jejich vztahu k českému národnímu jazyku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1954, vol. 3, iss. A2, pp. 18–31.