Chloupek, Jan

Name variants:
Chloupek, Jan (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 67.

Chapter
Chloupek, Jan. Aspects of the dialect. In: Chloupek, Jan. Aspekty dialektu. 1971

Book
Chloupek, Jan. Aspekty dialektu. 1971

Chapter
Chloupek, Jan. Aspekty dialektu a jeho struktura. In: Chloupek, Jan. Aspekty dialektu. 1971

Chapter
Chloupek, Jan. Další literatura. In: Chloupek, Jan. Dichotomie spisovnosti a nespisovnosti. 1986

Chapter
Chloupek, Jan. Dialekt a ostatní útvary národního jazyka. In: Chloupek, Jan. Aspekty dialektu. 1971

Book

Chapter

Chapter
Chloupek, Jan. Dodatek. In: Chloupek, Jan. Aspekty dialektu. 1971

Chapter
Chloupek, Jan. Index obecných výkladů. In: Chloupek, Jan. Aspekty dialektu. 1971

Chapter
Chloupek, Jan. Jazyk a společnost. In: Chloupek, Jan. Dichotomie spisovnosti a nespisovnosti. 1986

Article
Chloupek, Jan; Králík, Stanislav; Lamprecht, Arnošt; Skulina, Josef; Šlosar, Dušan; Vašek, Antonín. K diferenciaci moravskoslovenských nářečí a k jejich vztahu k českému národnímu jazyku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1954.