Poznámka k přepisu řeckých slov latinkou

Source document: Bartoněk, Antonín. Prehistorie a protohistorie řeckých dialektů. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1987, pp. 173-175
Extent
173-175
Type
Summary
Language
Czech
Rights access
open access
License: N/A
Document