Резюме

Title: Резюме
Transliterated title
Rezjume
Source document: Nerudová, Liliana. Partnerské vztahy mládeže a jejich sociální rizika. Vyd. 1. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, c1987, pp. 121-126
Extent
121-126
Type
Summary
Language
Russian
Rights access
open access
License: N/A