Literatura

Title: Literatura
Author: Veselá, Zdenka
Source document: Veselá, Zdenka. Vývoj české školy a učitelského vzdělání. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, c1992, pp. 141-144
Extent
141-144
Type
Bibliography; References
Language
Czech
Slovak
German
Rights access
open access
License: Not specified license