Dramska umetnost južnih Slovena : (rezime)

Title: Dramska umetnost južnih Slovena : (rezime)
Author: Dorovský, Ivan
Source document: Dorovský, Ivan. Dramatické umění jižních Slovanů. Část 1, 1918-1941. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 1995, pp. 168
Extent
168
Type
Summary
Language
Serbian (srp)
Rights access
open access
License: N/A